Trener Łukasz Smoliński zaprasza wszystkich zainteresowanych

na zajęcia z kickboxingu we wtorki i czwartki wg grafiku Dużej Sali.

Szczegółowe informacje są również dostępne na facebooku Our-Team.